Актовете на КАТ малко и калпави

Актовете на КАТ малко и калпави в. Монитор

Актовете на КАТ са малко на брой и калпави. Това показват резултатите от проверка на Върховната административна прокуратура. Държавното обвинение е сезирало втори път директора на Главна дирекция „Национална полиция“ да предприеме мерки за подобряване качеството на работа на Пътна полиция, тъй като често наказателни постановления падат в съда, съобщиха от ВАП.
По указание на държавното обвинение през 2016 г., окръжните и районните прокуратури в страната са извършили проверки как КАТ е прилагал Закона за движение по пътищата през 2015 г. Резултатите от проверките показали, че в сравнение с 2014 г. и 2013 г. са намалели броят на съставените актове и електронни фишове, а отменените от съда наказателни постановления са значителна част от общия брой. Тогава било първото сезиране на директора на Главна дирекция „Национална полиция“ да предприеме организационни мерки за подобряване качеството на работата на Пътна полиция.
„След верижната катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Ихтиман на 5 юли 2017 г. по наше указание отново бе извършена проверка на работата на КАТ, този път за периода от октомври 2016 г. до началото на юли т.г. Резултатите показаха, че броят на съставените актове и фишове за нарушения по пътищата се е увеличил значително, но голяма част от наказателните постановления продължават да бъдат отменяни от съда. Данните са общо за цялата страна, в някои региони качеството на административно-наказателната дейност е по-добро, в други – не“, съобщи пред „Монитор“ началникът на отдел „Надзор за законност“ при Върховната административна прокуратура Виктор Малинов. Ето защо отново бил сезиран директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ за предприемането на мерки за подобряване качеството на работата при осъществяване на административно-наказателната дейност и стриктно спазване на законовите изисквания при реализиране на административно-наказателната отговорност. „От полицията ни информираха за предприетите мерки – обучителни мероприятия на състава и стриктно проучване на съдебни решения, които са отменили наказателни постановления, за да бъдат направени изводи за причините, поради които е станало това“, обясни още прокурор Малинов.

Banner 468 x 60 px