Уран във водата на пет села в пловдивско, могат само да перат и да се къпят

Уран във водата на пет села в пловдивско, могат само да перат и да се къпят в. Монитор

 Жителите на пет села в пловдивско не могат да използват водата от чешмите си за пиене и готвене. Домакините могат само да перат с живителната течност и семействата им да се къпят. Причината за забраната да се пие и готви с иначе питейната вода е откритото съдържание на уран, по-високо от нормите в Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно –битови цели, съобщиха от РЗИ- Пловдив.
Водата от водопроводната мрежа е забранена за питейни цели и за приготвяне на храна в първомайското село Брягово. Данните са към 9 август, уточниха здравните власти. Същото е положението и в селата: Пъдарско, община Брезово, Драгойново, община Първомай и Караджалово в община Първомай. Там отново причината е стойности по показател естествен уран над нормативно определените. Водата в тези населени места може да се използва за хигиенни цели. За предприемането на тези задължителни мерки са уведомени кметовете на съответните населени места.

Banner 468 x 60 px