Преглеждат безплатно за туберкулоза в район „Северен“

В Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза” на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерство на здравеопазването са предвидени дейности за провеждане на национален флуорографски скрининг за туберкулоза сред групи във висок риск. Основна цел на туберкулозния контрол е да се намалят случаите с туберкулоза и бързо да се включат на лечение новооткритите пациенти за прекъсване на инфекцията.


Масовата флуорография на населението през XX век допринесе много за ранното откриване на туберкулозата.
През XXI век с внедряването в практиката на цифровата флуорографска техника се увеличават диагностичните възможности на метода и откриването на туберкулозата и други заболявания на белия дроб.
Във връзка с тази програма община Пловдив организира и предлага безплатна услуга преглед с флуорограф за туберкулоза в мобилен кабинет, който ще бъде ситуиран в район „Северен” до 31.03.2017г. в часовете от 10,00 ч. до 15,00 ч. всеки работен ден от понеделник до петъкq включително. Мобилният кабинет ще е локализиран на адрес ул.”Дилянка „№1. Прегледите са безплатни.
Безплатната услуга е организирана, осигурена и ще се реализира от експерти и специалисти от Община Пловдив, Министерство на здравеопазването,  СБПФЗАЛ – София – град, РЗИ - гр.Пловдив,  УМБАЛ „Св. Георги” – ЕАД - гр.Пловдив – пневмо - фтизиатрично отделение, Фондация„Панацея-97”-гр.Пловдив и Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7„ - гр.Пловдив
Организаторите приканват желаещи граждани да се възползват от възможността да се прегледат за туберкулоза в мобилния кабинет безплатно в цитирания по-горе период.
 Цел на изследването е превенция на туберкулозата на територията на община Пловдив, което се постига с ранно откриване на случаи с туберкулоза сред групи хора във висок риск и намаляване на случаите чрез своевременно лечение.

Banner 468 x 60 px