Затварят част от бул. „Александър Стамболийски“ за авариен ремонт

За  извършване  на авариен ремонт на магистрален водопровод на  21.03.2017 г./вторник/ от 09:00 ч. до 17:00 часа  се  спира движението на превозни средства в двете платна на бул.”Александър Стамболийски”  в участъка от ул.”Никола  Димков” до ул.” Болград”.        


ОП „Организация и контрол на транспорта“ съобщава, че маршрутите  на  автобусни линии  №16, 20, 27 и 36 от вътрешноградския транспорт   се променят както следва:
Линия№ 16 . Посока  Кв.”Гагарин” – бул.”Александър Стамболийски”.
Бул.“Христо Ботев“- спирка № 190 –Младежки хълм, направо по ул.”Коматевско шосе”- спирка № 344, обръщалото на бул.” Александър Стамболийски” - спирка № 1015   /последна/.
В обратна посока: – бул.”Александър Стамболийски”- Кв.”Гагарин”.
Спирка № 1015, надясно  по бул.”Коматевско шосе”- спирки  №№ 345, 202  и  по маршрута утвърден с Общинската транспортна схема.
Линия № 20 . Посока  ПУ”Паисий Хилендарски“ – кв.“Коматево“
Бул.“Христо Ботев“- спирка № 190 – Младежки хълм  направо по ул.”Коматевско шосе”- наляво  по бул.”Никола Вапцаров”- спирка №191 – кафе „Мираж”, спирка №192 – срещу „Белия дом”, спирка №193 – „Камела”, надясно по ул.”Стефан Стамболов” - спирка №319 – преди Луна парк, наляво по бул.”Александър Стамболийски“ и  по маршрута.
В обратна посока: Кв.“Коматево“ – ПУ“Паисий Хилендарски“
Бул.”Ал. Стамболийски”- спирки №№19 и 20, надясно  по ул.”Стефан Стамболов” – спирка №320 – пицария  "Верди”, наляво по бул.”Никола Вапцаров”- спирка №  200 - срещу „Камела”, спирка №201 – „Белия дом”,   надясно  по ул.”Коматевско шосе” - спирка № 202   и по маршрута утвърден с Общинската транспортна схема.
Линия № 27. Посока: Кв. „Коматево“ – ЗХА“Родина”
Бул.”Ал. Стамболийски”- спирки № №19 и 20, надясно  по бул.”Стефан Стамболов”” – спирка №320 – пицария  "Верди”, наляво по бул.”Никола Вапцаров”- спирка №  200 - срещу „Камела”, спирка №201 – „Белия дом”,   надясно  по бул.”Коматевско шосе” - спирка № 202   и по маршрута утвърден с Общинската транспортна схема.
В обратна посока: ЗХА“Родина“ – кв.„Коматево“.
Бул.“Христо Ботев“ – спирка №190 – Младежки хълм, направо по ул.”Коматевско шосе”- наляво  по бул.”Никола Вапцаров”- спирка №191 – кафе „Мираж”, спирка №192 – срещу „Белия дом”, спирка №193 – „Камела”, надясно по ул.”Стефан Стамболов” - спирка №319 – преди Луна парк, наляво по бул.”Александър Стамболийски по маршрута утвърден с Общинската транспортна схема.
Линия№ 36 . Посока  Кв.”Изгрев” – бул.”Александър Стамболийски”.
Бул.”Никола Вапцаров” – спирка №199 – Баня „Русалка”, спирка №200 - срещу „Камела”, спирка №201 – „Белия дом”,   наляво по ул.”Коматевско шосе”- спирка № 344, спирка № 1015 последна.
В обратна посока: бул.”Александър Стамболийски”- Кв.”Изгрев”
Ул.”Коматевско шосе”- спирка № 345, надясно по бул.”Никола Вапцаров” - спирка № 191 – кафе „Мираж”, спирка   №192 – срещу „Белия дом”, спирка №193 – „Камела”, спирка №194 – срещу баня „Русалка”  и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Banner 468 x 60 px